بحران درون رژیم بر سر حمایت سپاه پاسداران و وزارت‌خارجه رژیم از چین

  • 1399/01/22

سفیر چین در ایران

سفیر چین در ایران

حمایت سپاه پاسداران و وزارت‌خارجه رژیم از چین برای سرپوش گذاشتن بر نقش مجرمانه هواپیمایی ماهان وابسته به سپاه در انتقال کرونا به ایران، به بحرانی در رژیم تبدیل شده، است

۱۶تن از اعضای مجلس ارتجاع در یک تذکر کتبی نوشتند: باید نظارت بیشتری بر موضع‌گیری سخنگوی وزارت‌خارجه اعمال شود. و پنهان‌کاری چینی‌ها در ارائه‌ٔ اطلاعات راجع به ویروس کرونا، بنا بر نظر کارشناسان موجب گمراه‌سازی کشورها در شناسایی و مواجهه با این ویروس شده است». (آفتاب نیوز ۲۰فروردین)

علی مطهری عضو مجلس آخوندی روز ۲۱فروردین در توئیتر خود نوشت: قرار نبود مبارزه ما با آمریکا منجر به وابستگی به چین شود.

محمود صادقی عضو دیگر مجلس رژیم ۲۱فروردین نیز موضع‌گیری سپاه پاسداران در حمایت از سفیر چین را «بی‌جا و نادرست» توصیف کرد و نوشت: لحن تهدیدآمیز بعضی از نهادهای نظامی در این‌باره مایه شگفتی و تأسف است.