قتل یک کولبر هموطن با شلیک پاسداران جنایت‌پیشه

  • 1399/01/21

قتل یک کولبر هموطن با شلیک پاسداران جنایت‌پیشه

قتل یک کولبر هموطن با شلیک پاسداران جنایت‌پیشه

پاسداران جنایت‌پیشه ۱۸فروردین در مرز بازرگان یک کولبر هموطن کرد را به‌قتل رساندند و دو تن دیگر را مجروح کردند.

کولبر زحمتکشی که توسط پاسداران جنایتکار به‌قتل رسید برهان جنکانلو نام داشت و ٢٨ساله و اهل شهر بازرگان بود. وی متأهل و دارای دو فرزند بود. کولبران مجروح جهت مداوا به مراکز درمانی ماکو منتقل شده‌اند.