فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای شیراز، بهبهان، تهران، اصفهان، سمنان و بروجرد

  • 1399/01/20

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن

شیراز – کانون شورشی ۴۱۱

تهاجم به حوزه جهل و جنایت تحت عنوان حوزه علمیه صادقیه

شیراز – کانون شورشی ۵۶۰

آتش زدن بنر پاسدار قاسم سلیمانی/ خامنه‌ای سرنگون ولایتش واژگون

بهبهان – کانون شورشی ۴۷۰.

آتش زدن بنر پاسدار قاسم سلیمانی

تهران – کانون شورشی ۷۰۰

مریم رجوی: یاس و ناامیدی خواست آخوندهاست باید بر آن شورید

مسعود رجوی: این است انتخاب فرزندان دلیر ایران: ‌ خامنه‌ای سرنگون حکومتش واژگون

بهبهان – کانون شورشی ۵۳۰

مسعود رجوی: حق گرفتنی است باید برشورید و آن را از حلقوم آخوندهای ضدبشر بیرون کشید

اصفهان

رجوی با کرونا و هیولای ولایت می‌جنگیم

سمنان

‌کرونای ولایت عامل قتل ملت/ خامنه‌ای سرنگون حکومتش واژگون

بروجرد

مسعود رجوی: شورش آزادی شورش آزادی / مرگ بر خامنه‌ای