شدن طرح سه فوریتی تعطیلی کشور – سنگ قبری بر مجلس رژیم

  • 1399/01/21

مجلس ارتجاع

مجلس ارتجاع

شش تن از اعضای مجلس ارتجاع از ترس عواقب فاجعه‌بار رد شدن طرح سه فوریتی تعطیلی کشور به این اقدام اعتراض کردند.

عبدالکریم حسین‌زاده عضو مجلس ارتجاع در مصاحبه با روزنامه حکومتی شرق ۲۰فروردین گفت: رد شدن طرح سه فوریتی تعطیلی کشور آن هم در روزهایی که هموطنان فوج فوج به کرونا مبتلا می‌شوند و از دست می‌روند، سنگ قبری بر مجلس بود.

او هم‌چنین تشکیل جلسه علنی مجلس ارتجاع پس از یک ماه تعطیلی را به این منظور دانست که «‌‌به ما و دیگران بفهمانند مجلس به یک نهاد دست چندم تبدیل شده است که در بحرانی‌ترین شرایط کشور هم نمی‌تواند از حداقل اختیارات خود استفاده کند»‌‌.

این عضومجلس رژیم افزود: «بلایی که بر سر طرح سه فوریتی تعطیلی یک ماهه کشور آمد، نمود کامل استبداد رأی و زیرپا گذاشتن قانون بود.»