رژیم ایران بیش از ۱۶میلیارد دلار برای گروه‌های تروریستی هزینه کرده است

  • 1399/01/21

نیروهای کتائب حزب‌الله وابسته به نیروی تروریستی قدس

نیروهای کتائب حزب‌الله وابسته به نیروی تروریستی قدس

سایت سفارت مجازی آمریکا در ایران ۲۰فروردین نوشت: رژیم ایران بیش از ۱۶میلیارد دلار برای تأمین مالی گروه‌های نیابتی تروریستی خود در خارج از کشور هزینه کرده است و این در حالی است که خدمات درمانی ایران متأسفانه با کمبود بودجه روبه‌رو بوده‌اند.