آمار جان‌ باختگان ویروس کرونا در ایران – با استفاده از منابع سازمان مجاهدین

  • 1399/01/21

نقشه آمار جان باختگان ویروس کرونا

نقشه آمار جان باختگان ویروس کرونا

نقشه آمار جان‌ باختگان ویروس کرونا، روزانه با استفاده از منابع سازمان مجاهدین خلق ایران از منابع موثق در داخل کشور به‌روز رسانی می‌شود: