وزیر خارجه اوکراین: به رژیم ایران اجازه نخواهیم داد از مسئولیت خود در سرنگون کردن هواپیما شانه خالی کند

  • 1399/01/20

سقوط هواپیمای اوکراینی

سقوط هواپیمای اوکراینی

دمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین در پاسخ به اظهارات وقیحانه حسن نوروزی عضو کمیته قضایی مجلس رژیم در توجیه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین گفت: به رژیم ایران اجازه نخواهیم داد از مسئولیت خود در سرنگون کردن هواپیما شانه خالی کند. (اینترفاکس ۱۹فروردین)

آخوند حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس ارتجاع، روز دوشنبه ۱۸فروردین گفت: دلیلی برای مؤاخذه و بازداشت کسی به‌خاطر سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی وجود ندارد. چرا که نیروهای نظامی وظیفه خود را به‌خوبی انجام داده‌اند. اساساً نوع پرواز این هواپیما مشکوک بوده و این هواپیما از کنترل برج مراقبت ما خارج شده بود. به‌نظر می‌رسد این هواپیما تحت کنترل آمریکا قرار گرفته بود و تاکنون کسی به این خاطر دستگیر نشده است.

به‌دنبال لو دادن ماستمالی پرونده جنایت اوکراین توسط آخوند نوروزی، حکومت آخوندی با دستپاچگی این خبر را تکذیب کرد و مدعی شد که چند نفر در ارتباط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی دستگیر شده‌اند.