وزارت‌خارجه آمریکا: صدها هزار شهروند افغان که از ایران بازگشته‌اند ناقل ویروس کرونا هستند

  • 1399/01/20

صدها هزار شهروند افغان که از ایران بازگشته‌اند

صدها هزار شهروند افغان که از ایران بازگشته‌اند

مقام‌های وزارت‌خارجه آمریکا روز ۱۸فروردین در یک جلسه توجیهی هشدار دادند:‌ صدها هزار شهروند افغان که از ایران بازگشته‌اند ناقل ویروس کرونا هستند. با توجه به این‌که بیش از ۵۰درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند این موضوع آسیب پذیری مردم این کشور را بیشتر می‌کند.

آلیس ولز،‌ از دستیاران وزیر خارجه آمریکا گفت:‌ آنچه مدتهاست ما شاهد هستیم بازگشت اتباع افغانستان به این کشور به‌دلیل وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی در داخل ایران است. بعد از آن شاهد شیوع بدخیم کرونا در داخل ایران بودیم. (سایت وزارت‌خارجه آمریکا )