بازگشایی مجلس آخوندی ـ کرونای دروغ

  • 1399/01/20

اولین اعتراف در نخستین جلسه مجلس آخوندی در سال جدید، اذعان به کرونای دروغ در بالای نظام بود.

فردین فرمند، عضو مجلس آخوندی ۱۹فروردین ۹۹: «آی مردم آی خواهرها آی برادرها مشکل اصلی ما در این مملکت کرونای عدم شفافیت است دروغی که به مردم می‌گوییم».

اعتراف به نفرت عمومی، یکی دیگر از زمزمه‌های مجلس و رسانه‌های آخوندی بود. خشم و نفرتی که با کد بی‌اعتمادی مستمر بیان می‌شود.

حسین‌زاده، نماینده مجلس آخوندی ۱۹فروردین ۹۹: «یکبار گفتیم شنبه به شرایط عادی است یکبار گفتیم ۲۰فروردین یکبار می‌گوییم ۲۳فروردین… یک بار مشاغل را محدود می‌کنیم باز می‌کنیم مردم دیگر به ما اعتماد ندارند».

کرونای دروغ یکی از عوامل بی‌اعتمادی و نفرت مردم است که به‌سادگی در سطح شهر می‌توان دید.

یک رسانهٔ حکومتی ضمن اشاره به پنهان‌کاری و پیام‌های متناقضی که موجب بی‌اعتمادی و نفرت عمومی شده است از فرجام کار برای نظام ابراز وحشت کرده است: «این پیام‌های چندگانه و متناقض مردم را سردگم می‌کند و باعث می‌شود تا در میان آنها بی‌اعتمادی نسبت به صحبت‌های دولتمردان ایجاد شود. در ادامه بی‌اعتمادی مسأله بی‌نظمی به‌وجود می‌آید امری که در این برهه زمانی بسیار برای کشور می‌تواند مخرب باشد».(آرمان  ۱۹فروردین ۹۹)