گزارش خبرگزاری بلژیک از پنهانکاری رژیم در زمینه کرونا

  • 1399/01/19

کرونا در ایران

کرونا در ایران

خبرگزاری اچ.ال.ان بلژیک در گزارشی از پنهانکاری رژیم در زمینه  ویروس کرونا نوشت: بر اساس سرویسهای اطلاعاتی غربی، آمار مرگ و میر در ایران ۴ الی ۵ برابر آمار رسمی است. اسناد داخلی نشان می‌دهد رژیم ایران مدتها بیماری را مخفی کرده است. بنابراین بسیاری از ایرانیان از ایران خارج شده اند و ویروس را حداقل به ۱۰ کشور دیگر منتقل کرده‌اند. این خبرگزاری افزود: رژیم ایران مدعی است که اولین مورد کرونا در ۱۸ فوریه گزارش شده است، درحالی که گزارشات مرکز اورژانس نشان می‌دهد اولین موارد در اواخر ژانویه مشاهده شده است. دی ولت این مدارک را دیده است.