هشدار نسبت به عادی نشان‌ دادن بحران کرونا

  • 1399/01/19

محمدحسین قربانی نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت رژیم در گیلان

محمدحسین قربانی نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت رژیم در گیلان

محمدحسین قربانی، نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت رژیم در گیلان هشدار داد:‌ عادی نشان‌ دادن شرایط برای مردم بحران‌زا است. وی اظهارات چپاولگرانه آخوند روحانی برای بازگشایی واحد‌های اقتصادی و اصناف را زیر سؤال برد و گفت: مسأله‌ای که ما نگران آن هستیم این است که این روال که اعلام شده برای مردم عادی قلمداد شود، می‌تواند عامل بحران و خطر باشد.

همچنین وی تأکید کرد این‌که همزمان با افزایش میزان ترددها در سطح گیلان که به‌شدت اظهار نگرانی کرده و گفت: اگر مردم با این مسأله عادی برخورد کنند و به زندگی عادی خود برگردند بدون شک وقوع موج دوم شیوع کرونا در استان گیلان دور از انتظار نیست.