هشدار روزنامه حکومتی به قیام بعد از کرونا

  • 1399/01/19

کرونا در ایران

کرونا در ایران

در وحشت از قیام مردم به خشم آمده از جنایات رژیم، روزنامه‌ ایران، ارگان دولت آخوند روحانی روز سه شنبه ۱۹فروردین نوشت: ما بعد از کرونا جنبش‌های اجتماعی بزرگ خواهیم داشت و فردای ایران بعد از کرونا یک فردای آرام نخواهد بود. مانند ماجرای بعد از حوادث ۹۶شاهد حوادث متعدد و قدرتمند خواهیم بود.

این صداهای اجتماعی در فردای پس از کرونا بلند خواهد بود و این همان تحول عمده‌یی است که نظام اجتماعی دنبال می‌کند.

همچنین روزنامه حکومتی شرق۱۹فروردین نیز نوشت:‌سال۱۳۹۹سالی تاریخی برایمان خواهد بود. (در) سالی که گذشت… رابطه دولت – ملت به مرحله حساسی رسیده است. حوادث آبان و دی سال گذشته، گستره ماجرا در شهر و روستا، شعارهایی که سر داده شد و نیز نحوه مشارکت در انتخابات اسفند، در کنار رفتار آمریکا و هدف‌گرفتن موجودیت نظام، شرایطی را فراهم کرده که برون‌رفت از آن، مستلزم تصمیمات سخت است.

 

هاشمی‌طبا از مهره‌های حکومتی نیز در روزنامه حکومتی شرق ۱۹فروردین گفت: اگر از پدیده غیرقابل پیش‌بینی کرونا درس نگیریم -که نمی‌گیریم- باید دانست که پدیده‌های قابل پیش‌بینی آثاری بسیار مرگ‌بار و منهدم‌کننده بر جامعه خواهند گذاشت.