نگرانی از بحرانهای گریبانگیر رژیم در سال۹۹

نگرانی از بحرانهای گریبانگیر رژیم در سال۹۹

  • بحرانهای اقتصادی
  • 1399/01/19

وحشت رژیم از شرایط انفجاری جامعه

وحشت رژیم از شرایط انفجاری جامعه

روزنامه حکومتی شرق در شماره روز سه‌شنبه ۱۹فروردین خود با عنوان ۱۳۹۹، سال تصمیمات سخت، نوشت:‌سال ۱۳۹۹ سالی تاریخی برایمان خواهد بود. اگر به سالی که گذشت نیک بنگریم، حوادث قابل تأملی را پشت سر گذاشتیم. رابطه دولت – ملت به مرحله حساسی رسیده است. حوادث آبان و دی سال گذشته، گستره ماجرا در شهر و روستا، شعارهایی که سر داده شد و نیز نحوه مشارکت در انتخابات اسفند، در کنار رفتار بین‌المللی هیأت حاکمه آمریکا و هدف‌گرفتن موجودیت نظام اسلامی، شرایطی را فراهم کرده که برون‌رفت از آن، مستلزم تصمیمات سخت است.