ویروس کرونا برای رژیم ایران خطرناکتر از تحریم‌هاست

  • 1399/01/17

ویروس کرونا در ایران

ویروس کرونا در ایران

سایت گیت استون ۱۵فروردین نوشت: برخورد فاجعه‌بار رژیم ایران با پاندمی کرونا در نهایت ممکن است تهدیدی بزرگتر از تحریم‌های سازش‌ناپذیر واشنگتن نسبت به بقای آیت‌الله‌ها باشد.

گیت استون افزود: با افت اقتصاد ایران به میزان سالانه ۱۰درصد و بیکاری در حد ۲۰درصد، رژیم پیشاپیش تحت فشار فزاینده‌یی از طرف اعتراض‌کنندگان ضدحکومتی بوده است که از برخورد این رژیم با مشکلات اقتصادی به خشم آمده‌اند. حالا خشم مردم عادی ایران از سوءمدیریت رژیم در امر اقتصاد با خشم آنها علیه تلاشهای این رژیم برای لاپوشانی ابعاد شیوع کرونا جایگزین شده است.