تجمع اعتراضی پرستاران در مشهد

  • 1399/01/17

تجمع اعتراضی پرستاران در مشهد

تجمع اعتراضی پرستاران در مشهد

جمعی از پرستاران بیمارستان امام رضا در مشهد به‌دلیل تجهیزات و ماسکهای غیراستاندارد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گفته پرستاران معترض به‌رغم گسترش سریع ویروس کرونا ولی تاکنون هیچ نوع امکانات پیشگیری استانداردی در اختیار آنها قرار داده نشده است.

تجمع‌کنندگان گفتند آمار پرستاران مبتلا به کرونا در مشهد به‌دلیل بی‌توجهی مقامها و تأمین نبودن تجهیزات و ماسکهای استاندارد برای کادر پزشکی روبه افزایش است.