اعتراض و افشای چپاولگری رژیم توسط یک هموطن از مرودشت

  • 1399/01/17

یک هموطن از مرودشت

یک هموطن از مرودشت

 یکی از شهروندان مرودشتی شنبه ۱۶ فروردین  با تهیه کلیپی ابعاد چپاولگری رژیم آخوندی را افشا کرد و با نشان‌ دادن رأس حاکمیت ولایت فقیه، با شعار مرگ بر خامنه‌ای این‌طور گزارش کرد:«دوستان اینجا شهرستان مرودشت استان فارس است .

ببینید تعداد صندوق صدقه‌ها  را که در فاصله ۲۰۰متری از همدیگر ، این صندوق خیریه امام، این صندوق بعدی این دوتا، این یه صندوق دیگه سه تا،ببینید ۲۰متر نرفتیم جلو این چهارمیش، ببینید این پنجمی،این ششمین صندق، ببینید دوستان ۲۰۰متر نرفتیم هفتمین صندوق صدقه!

این پولا کجا میره؟ چیکار می‌کنن با این پولا؟ کمیته امداد خمینی،خمینی گدا مفسد اقتصادی. این حکومت داره چیکار می‌کنه با ما؟ این‌همه صندوق صدقه این همه خیریه دو طرف خیابون نه فقط یه طرف، همه جا جلوی هرچی بانک، جلوی هر چی مسجد سر خیابونا سر کوچه‌ها آخه این پولا رو چیکار می‌کنن؟ چقدر دزدی می‌کنن؟

اینها مردم بیچاره مردم بدبخت چه گناهی کردن؟ میگن کرونا کرونا نیاین از خونه تون بیرون. نمیدونم بمونین تو خونه قرنطینه خب بمونیم چیکار کنیم؟ از کجا بیاریم بخوریم؟ این‌همه پول دارن دزدی می‌کنن دارن می‌خورن. طرف تهرون نشسته این‌همه پول این همه دارایی تو خونه ش راحت نشسته، خب من بدبخت از کجا بیارم بخورم؟ از کجا بیارم آخه جز این‌که همش دارن دزدی می‌کنن.

این‌همه منابع این همه نفت این‌همه صنعت گردشگری این‌همه معادن این همه صنعت کشاورزی ما آخه این پولا کجا میره کی داره می‌خوره چرا تموم نمیشه؟،چرا اینا نمیرن؟ مرگ بر خامنه‌ای کثیف مرگ بر آخوندای بی‌همه چیز که کشورا گرفتن دارن چپاول می‌کنن. کجا بوده تو طول تاریخ چنین حکومتی کجا ما داشتیم که این‌همه بخورن آخه؟ چرا اینا تموم نمیشن چرا ول نمی‌کنن برن هر چی پوله ببین بنده خدا داره توی آشغالا می‌گرده دنبال غذا خاک تو سرشون کنن».