کشته شدن یک تظاهرکننده عراقی در ناصریه توسط وحوش وابسته به رژیم ایران

  • 1399/01/16

حمله به چادرهای اعتصاب‌کنندگان در ناصریه

حمله به چادرهای اعتصاب‌کنندگان در ناصریه

بنا‌ به گزارش رافدین ۱۵فروردین نیروهای ضدشورش و وحوش وابسته به رژیم ایران در عراق به بهانه منع تردد به چادرهای اعتصاب قیام‌کنندگان عراقی در میدان حبوبی در ناصریه که همگی در قرنطینه به‌سر می‌بردند حمله کردند و بر روی آنها آتش گشودند.

با شنیدن خبر حمله به چادرهای اعتصاب‌کنندگان جوانان شورشی ناصریه به‌یاری قیام‌کنندگان در میدان حبوبی شتافتند. به گزارش رافدین یکی از تظاهرکنندگان در ناصریه بر اثر شلیک گلوله جنگی جان باخت.

  • شهادت یکی از جوانان قیام در میدان حبوبی در ناصریه بدست وحوش سرکوبگر ۱۵ فروردین ۹۹

شهادت یکی از جوانان قیام در میدان حبوبی در ناصریه

شهادت یکی از جوانان قیام در میدان حبوبی در ناصریه