فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای اصفهان، شیراز، کرمان، شهریار، تهران، اندیمشک، خرم‌آباد، البرز، کرج، رشت و بهبهان

  • 1399/01/16

فعالیت کانونهای شورشی

فعالیت کانونهای شورشی
  • اصفهان- کانون شورشی ۳۵۰:

به آتش کشیدن درب و تابلو مقر بسیج ضدمردمی- ۱۵فروردین

  • شیراز – کانون شورشی ۹۰۰:

انفجار پایگاه مقاومت بسیج ضدامام سجاد-۱۴فروردین

  • کرمان–کانون شورشی ۳۲۰:

تهاجم به مرکز تبلیغات ضداسلامی ۱۴فروردین

  • شهریار(تهران)- کانون شورشی ۵۰۰:

به آتش کشیدن بسیج ضدمردمی – ۱۴فروردین

  • اصفهان، شیراز، کرمان، شهریار، تهران، اندیمشک، خرم‌آباد، البرز، بهبهان، کرج، رشت، زنجان و الیگودرز – کانونهای شورشی

آتش زدن عکس منحوس خامنه‌ای و خمینی

شعارهای: مرگ بر خامنه‌ای / بسوز جلاد خونخوار بسوز در آتش در آتش خشم/‌کرونای ولایت عامل قتل ملت/‌مرگ بر خمینی لعنت بر خامنه‌ای کرونای ولایت عامل قتل ملت درود بر رجوی/‌توپ تانک فشفشه آخوند ویروس کشته شه – فروردین ۹۹

  • تهران /اصفهان / بهبهان/ کرج/ رشت / خرم‌آباد/ زنجان/ الیگودرز – کانونهای شورشی

پخش سرود ای ایران رو در روی ماتم و کرونای آخوندی – فروردین ۹۹