ایران: بیشترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در خاورمیانه

  • 1399/01/16

ایران: بیشترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در خاورمیانه

ایران: بیشترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در خاورمیانه

فاکس نیوز ۱۵فروردین گزارش داد: در خاورمیانه رژیم ایران بیشترین آمار متبلایان به ویروس کرونا را دارد. آمار رسمی حکومت تقریباً ۳هزار نفر است،

اما مجاهدین خلق می‌گوید آمار واقعی حدود ۱۵هزار نفر است و اکنون در سراسر کشور اعتراضات ضدحکومتی در جریان است. آنها هم‌چنین می‌گویند تعداد زیادی از فرماندهان، قانونگذاران و آخوندهای رژیم نیز به این ویروس مبتلا شده‌اند.