فعالیت‌های شوراهای مقاومت مردمی در مقابله با ویروس کرونا و کمک به هموطنان در شهرهای میهن + فیلم

  • 1399/01/14

فعالیت‌های شوراهای مقاومت مردمی در مقابله با ویروس کرونا -۱۴فروردین ۹۹

فعالیت‌های شوراهای مقاومت مردمی در مقابله با ویروس کرونا -۱۴فروردین ۹۹