وحشت آخوند جلاد ابراهیم رئیسی از شورش در زندانهای ایران

  • 1399/01/09

آخوند جلاد ابراهیم رئیسی سردژخیم قضاییه خامنه ای

آخوند جلاد ابراهیم رئیسی سردژخیم قضاییه خامنه ای

آخوند جلاد ابراهیم رئیسی سردژخیم قضاییه خامنه‌ای روز ۹فروردین۹۹ در تلویزیون شبکه دو رژیم وحشت خود را از تکرار شورش زندانیان نشان داد.

 سردژخیم قضاییه خامنه‌ای از جمله به آخوند منتظری دادستان‎ کل رژیم مأموریت داد تا ضمن پیگیری فرار زندانیان با تشکیل کمیته‌های قضائی، اطلاعاتی و انتظامی در مرکز و همه استان‎ها نسبت به تشدید مراقبت‌های امنیتی از زندانها و دستگیری متهمان متواری اقدام کرده و سریعاً موضوع زندان سقز را بررسی کند.