حمایت سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا از تحریم رژیم

  • 1399/01/08

مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا

مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا

مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا از تحریم شرکتهای وابسته به رژیم ایران حمایت کرد و گفت: آمریکا ۲۰عامل که از عراق برای منافع نیروی قدس سپاه پاسداران بهره‌برداری می‌کردند مورد تحریم قرار داد.

وی هم‌چنین از مقاله وال استریت ژورنال در حمایت از لغو تحریم‌ها علیه رژیم ایران حمایت کرد و نوشت:‌ رژیم ایران به پول نقد علاقمند است تا فعالیت‌های تروریستی‌اش را تأمین کند و نه به کمکهای بشردوستانه که به مردم کمک کند. (توئیت مورگان اورتگاس۷فروردین)