فعالیت کانون های شورشی در شهرهای تهران، اصفهان، کرمان، گناباد و مشهد- ۵ فروردین

  • 1399/01/05

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن

تهران – کانون شورشی ۳۶۳:

آتش زدن بنر خامنه‌ای

اصفهان – کانون شورشی ۱۸۰>

آتش زدن تابلو و درب مقر بسیج ضدمردمی

اصفهان – کانون شورشی ۶۰۰:

آتش زدن تابلو و درب مقر بسیج ضدمردمی

کرمان- کانون شورشی ۳۱۲:

آتش زدن بنر پاسدار سلیمانی

گناباد (خراسان رضوی)-کانون شورشی ۹۲۰:

آتش زدن بنر  خامنه‌ای و خمینی و قاسم سلیمانی

اصفهان –کانون شورشی ۷۰۰:

مسعود رجوی: امکانات بهداشتی و درمانی باید در میان مردم توزیع شود.

‌مریم رجوی: بار خدایا مردم ایران را از ویروس ولایت فقیه شفا ببخش و د ر امان و سلامت نگه دار./ همبستگی ملی برای جلوگیری از گسترش کرونا و مقابله با  عامل اصلی همه مشکلات.

اصفهان-کانون شورشی۸۴۰:

نصب تراکت عکس برادر مسعود رجوی و خواهر مریم رجوی بصورت گسترده در چندین نقطه روی دیوار ها  با شعار: بهار آزادی را فقط با دست‌ها و اراده‌های‌مان به‌دست می آوریم

اصفهان:

‌مریم رجوی: پاسداران عامل گسترش کرونا هستند، خشم فروخورده را به جانب رژیم نشانه بروید. / درود بر پزشکان و پرستاران فداکاری که برای مراقبت از بیماران جان خود را به خطر انداختند. / باید ابراز انزجار از رژیم و اعتراض واعتصاب را تا هرکجا که امکان پذیر است گسترش داد.

مشهد؛

سال  ۹۹ سال پیشروی مردم به سوی پیروزی و آزادی.