مسعود رجوی – پیام شماره ۲۳: رزمایش زیست‌شناسی و بود و نبود رژیم

  • مسعود رجوی
  • 1399/01/05

مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران

مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران

خلیفهٔ ارتجاع با «قرارگاه بهداشتی و درمانی» و «رزمایش بیولوژیک» در جنگ سرنوشت به میدان آمده است. خرافهٔ تولید ویروس توسط آمریکا بهانه برای سرکوب و مهار وضعیت است.

وقتی آمار قربانیان ویروس ولایت ۵رقمی می‌شود و از ۱۰هزار فراتر می‌رود.خامنه‌ای بیشتر و زودتر از هر کس آتشفشان قیام و خشم خلق را در تقدیر می‌بیند.

خون شهیدان به‌ویژه شهدای آبان می‌جوشد و شعله برمی‌کشد. این رزمایش زیست‌شناسی و بود و نبود رژیم است. درد شیخ هم‌چون شاه بی‌درمان است.

رزمایش بهداشتی و درمانی بهانه است، اصل نظام نشانه و متزلزل است.

فرزندان ایران آماده کمک به هموطنان، شورش و نبرد بی‌امان را ادامه می‌دهند

مسعود رجوی

۴فروردین ۱۳۹۹