مدیرکل سازمان بهداشت جهانی به تدابیر هر چه بیشتر برای مقابله با کرونا فراخوان داد

  • 1399/01/05

مدیرکل سازمان بهداشت جهانی

مدیرکل سازمان بهداشت جهانی

مدیرکل سازمان بهداشت جهانی در یک کنفرانس توجیهی گفت:‌ بیش از ۳۰۰۰۰۰مورد کرونا اکنون از همه کشورهای جهان به سازمان بهداشت جهانی گزارش‌شده‌ است. این دلهره‌آور است. ویروس همه‌گیر جهانی شتاب گرفته است. ابتدا ۶۷روز طول کشید تا به ۱۰۰۰۰۰مورد ابتلا به کرونا برسیم. ۱۰۰هزار مورد بعدی مبتلا شدن به کرونا تنها ۱۱روز طول کشید. ۱۰۰۰۰۰مورد سوم تنها ۴روز طول کشید.

گفتنی است که اتحادیه اروپا اعلام کرد مرزهای اروپا به روی غیراروپاییان به‌مدت ۳۰روز بسته می‌شود تا از گسترش کرونا جلوگیری شود.

بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلستان در یک سخنرانی تلویزیونی با اعلام وضعیت اضطراری ملی محدودیتهای شدیدی را به‌منظور مبارزه با شیوع کرونا برای سه هفته آینده اعلام کرد.

دولت انگلستان اعلام کرد پلیس اختیار لازم را برای اعمال قوانین خواهد داشت و افرادی که مقررات اعلام شده را رعایت نکنند جریمه خواهد کرد.

هم‌چنین یک میلیارد و ۳۰۰میلیون هندی با مقررات منع تردد روبه‌رو شدند.

دهلی نو پایتخت هند همراه با تعداد بسیاری از شهرها از روز دوشنبه در قرنطینه کامل قرار داده شد. از مردم هند خواسته شده‌است تا از هفت صبح تا ۹شب در خانه‌های خود بمانند.