شیوع بیماری کرونا در زندان قزلحصار؛ شرایط وخیم بهداشتی زندان و استمرار شکنجه و رفتار وحشیانه دژخیمان

  • 1399/01/05

زندان قزلحصار

زندان قزلحصار

با وجود شیوع بیماری کرونا در زندان قزلحصار، هیچگونه امکانات بهداشتی از قبیل صابون و مواد شوینده در دسترس زندانیان قرار ندارد. ماسک و دستکش وجود ندارد. ضدعفونی سلولها انجام نمی‌شود. روزانه ۴ساعت آب زندان قطع می‌شود. حمامها بسته و آب گرم بندها قطع است.

در پاسخ سؤال زندانیان که چرا آب گرم قطع است؟ مأموران خامنه‌ای به آنها می‌گویند دیگ آب گرم خراب است و از زندانیان برای خرید آن پول می‌خواهند. در پاسخ به اعتراض زندانیان مأموران خامنه‌ای می‌گویند: «می‌میرید راحت می‌شوید».

در همین حال شکنجه‌های وحشیانه ادامه دارد. پس از ساعت ۹و نیم شب که زمان خاموشی است، در سالنها بازرسیهای سرزده انجام می‌شود. مأموران به‌صورت وحشیانه‌ای وسایل زندانیان را بازرسی کرده و همه چیز را بهم می‌ریزند. وسایل زندانیان از قبیل ساعت، لباس و وسایل دزدیده می‌شود. کوچکترین اعتراض به این شرایط با مجازات همراه است.