خبرگزاری بسیج سپاه پاسداران ولایت فقیه: قبل از سخنرانی خامنه‌ای پایگاه مجاهدین در آلبانی، آماده حمله توئیتری به او بود

  • 1399/01/05

خبرگزاری بسیج سپاه پاسداران ولایت فقیه - ۵فروردین۹۹

خبرگزاری بسیج سپاه پاسداران ولایت فقیه – ۵فروردین۹۹

خبرگزاری بسیج سپاه پاسداران ۵فروردین ۹۹ در افشای نقش مجرمانه خامنه‌ای توسط مجاهدین نوشت:

قبل از سخنرانی (خامنه‌ای) رهبر انقلاب اتاق ۸۰۰۰ در تل آویو و پایگاه (مجاهدین) در آلبانی آماده حمله توئیتری و سایبری به دستورات (خامنه‌ای) بود.

اراش سایبری وفادار به انقلاب و رهبری با هشتک khamaneiTheGreat# وارد جنگ تمام‌ عیار توئیتری شدند.