آمریکا به تصمیم فرانسه برای آزادی جلال روح‌الله‌نژاد اعتراض کرد

  • 1399/01/04

جلال روح الله نژاد دلال رژیم آخوندی

جلال روح الله نژاد دلال رژیم آخوندی

وزارت‌خارجه آمریکا به تصمیم دولت فرانسه برای آزادی جلال روح الله نژاد دلال رژیم آخوندی که به جرم قاچاق تجهیزات نظامی بازداشت شده بود و قرار بود به آمریکا مسترد شود، اعتراض کرد.

در بیانیه مطبوعاتی وزارت‌خارجه آمریکا آمده است: آمریکا عمیقاً از تصمیم یکجانبه فرانسه برای آزادی جلال روح الله نژاد از زندان متأسف است.

روح الله نژاد موضوع درخواست استرداد از جانب آمریکا بود و جرائم متعددی در زمینه صادرات غیرقانونی تجهیرات با کار کردهای نظامی و نقض تحریم‌ها مرتکب شده بود. (سایت وزارت‌خارجه آمریکا ۳فروردین ۹۸)