روضه‌خوانی وقیحانه خامنه‌ای بدون اشاره به جان‌باختگان کرونا

  • 1399/01/03

روضه‌خوانی خامنه‌ای

روضه‌خوانی خامنه‌ای

خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع یکشنبه ۳فروردین۹۸، در یک روضه خوانی وقیحانه بدون هیچ اشاره‌یی به‌هزاران جان‌باختهٔ کرونا در ایران و لاپوشانی پنهان‌کاری مجرمانهٔ رژیم با حمله به‌ آمریکا گفت: شما آمریکایی‌ها متهم هستید که این ویروس را خودتان تولید کردید.

خامنه‌ای افزود: در موضوع کرونا آمریکایی‌ها چندبار تا به‌حال تکرار کرده‌اند که ما حاضریم در امر دارو و درمان کمک کنیم. خودتان دچار کمبودهای وحشت‌آوری هستید اگر دارید صرف خودتان بکنید.

ولی‌فقیه ارتجاع در توجیه احمقانهٔ نگرفتن کمکهای پزشکی برای مقابله با کرونا گفت: ممکن است داروی شما وسیله‌یی باشد برای شیوع بیشتر ویروس یا ماندگار کردن ویروس.

خامنه‌ای با حمله به‌کسانی‌ که خواستار تهیهٔ امکانات و رفع کمبودها برای مقابله با کرونا هستند گفت: برخی از روشنفکرنماهای ما بی‌صبری نشان دادند و حتی بی‌صبری را به حد همراهی با دشمن کشاندند.

خامنه‌ای دربارهٔ مجبور شدن به‌تعطیلی دیرهنگام دجال‌بازیهای آخوندی گفت: حتی اجتماعات دینی و اماکن مذهبی و نماز جمعه‌ها را تعطیل کرده‌اند که بی‌سابقه است اما چاره‌یی نبوده و همه عمل کنند.