ایران کوه یخ کرونا در خاورمیانه

  • 1399/01/03

روزنامه لوموند

روزنامه لوموند

روزنامه لوموند نوشت:‌ «اکثر کشورهای همسایه ایران پس از اذعان دیرهنگام حکومت تهران به گسترش بیماری، مرزهای زمینی خود را بستند.در عربستان سعودی، کویت، بحرین و قطر واردکنندگان ویروس اکثراً مسافران بازگشته از ایران بوده‌اند. در عراق، نیز با فاش شدن دامنه اپیدمی در ایران یک احساس نگرانی شدید ایجاد شده است». (روزنامه لوموند ۲۹اسفند۹۸)

لوموند در مطلب دیگری می‌نویسد: «از قریب به دو ماه پیش، ایران به یکی از کانون‌های اصلی شیوع کرونا در جهان مبدل شده است. دو ماه تشتت و آشفتگی در مورد نحوه پاسخ به این بحران بهداشتی بزرگ، فرصتی به این اپیدمی داده تا بحرانهای مختلف سیاسی و اقتصادی را هر چه بیشتر تشدید کند. در شرایطی که به‌نظر می‌رسد تشتت و آشفتگی کاملی بر رأس رژیم مستولی شده، ایرانیان با سیلی از هشدارهای شدیداللحن و رهنمود برای محدود کردن ترددها مواجه می‌شوند و این‌که در صورت عدم مراعات می‌تواند به مرگ میلیونها نفر بیانجامد».

روزنامه د تلگراف هلند طی مقاله‌یی با عنوان « ایران کوه یخ کرونا در خاورمیانه» نوشت: «در حالیکه آمار رسمی رژیم ایران از مرگ ۱۵۰۰نفر و بیش از ۲۰۰۰۰مبتلا خبر می‌دهد، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است آمار واقعی، حداقل ۵برابر آمار رسمی است. این ارزیابی ایران را به بدترین کشور آسیب دیده در جهان تبدیل کرده و پایانی در چشم‌انداز نیست. در بدترین شرایط تا اردیبهشت ۳.۵میلیون نفر در ایران می‌میرند.. مقام‌های حکومتی از هر نظر شکست‌خورده‌اند. آنها نمی‌توانند با چنین بحران‌هایی مقابله کنند. (د تلگراف۲فروردین۹۹)