شورش در زندان الیگودرز + فیلم

  • 1399/01/02

زندانیان در زندان الیگودرز دست به شورش زدند و با مأموران زندان درگیر شدند.

فرماندار رژیم در الیگودرز روز جمعه ۱ فروردین ۹۹ گفت: اعتراض تعدادی از زندانیان این شهر که موجب برخی بی‌نظمی‌ها در محل زندان شده بود، تحت کنترل است.

فرماندار الیگودرز افزود: زندانیان عصر روز جمعه در یک اقدام خودسرانه و غیرقانونی اقدام به‌اعتراض در داخل زندان کرده بودند.

بر اساس گزارشهای رسیده خیابانهای منتهی به‌زندان الیگودرز کاملاً بسته شده بود و توسط مأموران قرق بود.

صدای تیراندازی از خیابانهای اطراف شنیده میشد و مردم در این باره میگفتند که زندانیان از ترس اینکه در زندان بخاطر کرونا نمیرند اقدام به شورش کردند.