گزارشهای تکمیلی از فرار زندانیان از زندان پارسیلون خرم‌آباد

  • 1399/01/01

زندان - عکس از آرشیو

زندان – عکس از آرشیو

گزارشهای تکمیلی از شورش و فرار شماری از زندانیان زندان پارسیلون خرم‌آباد حاکی است این اقدام یک طرح هماهنگ شده بیرون و درون زندان بوده است. نفراتی از کوهدشت با دو پژو در حالی که همه چفیه به‌سر و صورت بسته بودند به زندان تهاجم می‌کنند. در جریان این تهاجم ۲تا ۳زندانبان کشته می‌شوند. به‌دلیل حمله از بیرون و شورش از داخل زندان، زندانبانان به‌شدت وحشت کرده و کنترل را از دست می‌دهند. زندانیانی که موفق به فرار شدند زیر اعدام یا دارای حبسهای سنگین بودند.

به‌دنبال شورش زندانیان خرم‌آباد و فرار موفقیت‌آمیز آنان، رژیم آخوندی اقدام به برقراری حکومت نظامی در شهر خرم‌آباد و دستگیری مردم کرده است. پاسداران در روستاهای اطراف نیز به خانه گردی پرداختند تا زندانیان فراری را دستگیر کنند.

مردم خرم‌آباد در خانه‌هایشان را به روی زندانیان فراری گشودند و بسیاری از مردم با ماشین، زندانیان را از شهر خارج کردند تا دست پاسداران به آنها نرسد.

روز پنجشنبه ۲۹ اسفند۹۸ و به‌دنبال شورش و فرار زندانیان خرم‌آباد، سخنگوی مجاهدین گفت: درود درود به زندانیان و دست مریزاد. رژیم یا باید خودش آزاد کند یا شورش جواب کار است.

سخنگوی مجاهدین خطاب به زندانیان در زندانهای رژیم ضدبشری تأکید کرد: شورش، آزادی، شورش، آزادی

خبرگزاری سپاه پاسداران به‌نقل از جعفر طولابی فرماندار رژیم در خرم‌آباد گفت:‌ یک بند از زندانیان زندان پارسیلون اقدام به فرار کرده و در این میان یک نفر از زندانیان کشته و یک نفر دستگیر شده است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا آمار زندانیان متواری مشخص است، توضیح داد: خیر، هنوز آمار آن مشخص نیست اما این موضوع در حال بررسی است.

وی با اذعان به بسیج گسترده و سراسیمه نیروهای رژیم گفت:‌ هم‌اکنون کلیه نیرویهای امنیتی و اطلاعاتی برای آگاهی از محل اختفا زندانیان متواری بسیج شده‌اند.