فعالیت کانون‌های شورش و قیام در شهرهای ایران و به آتش کشیدن مظاهر نظام ولایت- ۲۸اسفند

  • 1398/12/29

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن

تهرانپارس -کانون شورشی۶۳۰

مسعود رجوی: فرزندان ایران به کرونای ولایت تسلیم نمی‌شوند سکوت و سکون و خاموشی نمی‌پذیرند.

مریم رجوی: مردم به رساترین زبان می‌گویند دشمن ما همین جاست و شعار می‌دهند خامنه‌ای روحانی کرونای ما شمائید.

برازجان -کانون شورشی۷۵۰

نصب پوستر بزرگ برادر با شعار: فرزندان ایران به کرونای ولایت تسلیم نمی‌شوند .

تهران -کانون شورشی۳۶۴

نصب پلاکارد نوشتاری با شعار: مسعود رجوی: ‌ فرزندان ایران به کرونای ولایت تسلیم نمی‌شوند – سکوت و سکون و خاموشی نمی‌پذیرند.

شهر قدس (تهران)-بسیج ضدمردمی-کانون شورشی۴۰۱

آتش زدن تابلو بسیج

اصفهان-بسیج ضدمردمی -کانون شورشی۱۱۲

آتش زدن تابلو بسیج

خرم‌آباد -بسیج ضدمردمی -کانون شورشی۹۳۰

آتش زدن تابلو بسیج

تهران

 مسعود رجوی: عوامل رژیم بدانند حسابرسی در پیش است درود بر رجوی / حق گرفتنی است باید برشورید و آن را از حلقوم آخوندای ضدبشر بیرون کشید /  مراکز حکومتی باید درهم کوبیده شود.

زابل –کانون شورشی ۸۵۰

 دشمن ما همین جاست خامنه‌ای روحانی کرونای ما شمایید / خامنه‌ای منحوس کرونای ما شمایید مرگ بر خامنه‌ای دیکتاتور /  مرگ بر سپاه تروریستی.

تهران -کانون شورشی۷۸۰

 مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی /  ما ماسک و ژل نداریم بجاش عمامه داریم .

بهبهان

سعود رجوی: لازمه پیروزی شورش و جنگ صد برابر است / بگذارید دنیا ببیند و بشنود که مردم ایران کرونا و آخوندها را نمی‌خواهند .

کرج

خامنه‌ای ویروس تویی آخوند منحوس تویی

اصفهان

 کرونای ولایت عامل قتل ملت / پول توی جیب ملاست سهم ماها کروناست / ترس ما از کروناست ویروس زیر عباهاست

تهران – کانون شورشی ۱۷۹

 سپاه در کار دسیسه سرکوب مردم و ادامه غارت کشور .

رشت

خامنه‌ای ویروس تویی آخوند منحوس تویی / کرونای ولایت عامل قتل ملت / کرونا به جان ملت انداخته این ولایت.

لرستان

 ترس ما از کروناست ویروس زیر عباهاست / پول توی جیب ملاست سهم ماها کروناست / کرونا به جان ملت انداخته این ولایت / کرونای ولایت عامل قتل ملت /  خامنه‌ای ویروس تویی آخوند منحوس تویی.

ساری

خامنه‌ای ویروس تویی آخوند منحوس تویی / کرونا به جان ملت انداخته این ولایت.

مشهد

 خامنه‌ای ویروس تویی آخوند منحوس تویی / کرونای ولایت عامل قتل ملت / آخوند باید گم بشه تا کرونا جمع بشه.

اصفهان

حق گرفتنی است شورش کنید مسعود رجوی

آزاد شهر

 مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

اندیمشک

کرونای ولایت عامل قتل ملت ای ویروس خامنه‌ای بجنگ تا بجنگیم مرگ بر خامنه‌ای / کرونای ولایت عامل قتل ملت کانون شورشی / نترسید خشم خود را به طرف رژیم نشانه بروید -مسعود رجوی

تهران – کانون شورشی ۱۵۲

 مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی / خامنه‌ای رهبر منحوس تویی عامل ویروس تویی 

تهران – کانون شورشی ۶۳۲

آتش زدن عکسهای منحوس خامنه‌ای و خمینی با شعار: آتش جواب آتش خامنه‌ای در آتش

تهران

آتش زدن مترسک با عکس‌های منحوس خامنه‌ای و خمینی و پاسدار سلیمانی با شعار: خامنه‌ای ویروس تویی آخوند منحوس تویی / آتش زدن تراکت رنگی پاسدار سلیمانی

کرج

آتش زدن تراکت خمینی: لعنت بر خمینی

اصفهان

آتش جواب آتش خامنه‌ای در آتش/ خامنه‌ای ویروس تویی آخوند منحوس تویی

شیراز

آتش زدن عکس خامنه‌ای و خمینی

کرج

آتش زدن عکس خامنه‌ای که روی آن شعارنویسی هم شده است

گرگان

‌چهارشنبه‌سوری را به میدان شورش علیه کرونای ولایت تبدیل می‌کنیم

شهر قدس

آتش زدن عکس پاسدار سلیمانی

ارومیه – کانون شورشی ۹۱۸

ذوالفقار علی بر سر پاسداران ضدبشر برای شفا و نجات خلق ستمدیده با تمسک به شیر پیروزمند خدا باید در همه جا رژیم را مچاله نمود مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

ساری

آتش جواب آتش خامنه‌ای در آتش

کرمان

آتش زدن عکس خامنه‌ای

زاهدان

آتش زدن مترسک خامنه‌ای: آتش جواب آتش خامنه‌ای در آتش

یزد

خامنه‌ای کرونا آمد و یک نفس راحتی کشیدی آره ولی نفهمیدی که بدتر از کرونا قراره سرت بیاد این هم چهارشنبه‌سوری ما تازه سر و صداها داره در میاد.

لاهیجان

خامنه‌ای در آتش بسوز……