آخوند روحانی و فرار به جلو با عنوان«ایجاد شفافیت و افزایش اعتماد عمومی»

  • 1398/12/17

آخوند حسن روحانی

آخوند حسن روحانی

آخوند روحانی، در جلسه ستاد نمایشی رژیم تحت عنوان مقابله با کرونا ضمن لاپوشانی پنهان‌کاری مجرمانه رژیم، در یک فرار به جلو وقیحانه گفت: «در مقابله با ویروس کرونا ایجاد شفافیت و افزایش اعتماد عمومی و در جریان گذاشتن مردم حائز اهمیت است».

رئیس‌جمهور شیاد ارتجاع که تقصیر وضعیت فعلی را متوجه «عدم مراعات و همراهی برخی از افراد با توصیه‌های ستاد مقابله با کرونا» می‌کرد، با طلبکاری از مردم افزود: «شرط موفقیت در کنترل ویروس کرونا در برنامه کوتاه‌مدت همکاری همه‌جانبه مردم با ستاد مقابله با کروناست».

در این جلسه وزیر بهداشت رژیم گفت: از ابتدای شناسایی موارد مبتلا به این بیماری در بهمن سال جاری اقدام به راه‌اندازی بخش تشخیص کرونا در انستیتوی پاستور کرده است.

این در حالیست که وی تا ۳۰بهمن و فوت دو تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا، شناسایی کرونا در ایران را انکار می‌کرد.