فعالیت کانون‌های شورش و قیام در شهرها با شعار خامنه‌ای ویروس تویی، آخوند منحوس تویی – ۱۶اسفند۹۸

  • 1398/12/16

فعالیت کانونهای شورشی در شهرها

فعالیت کانونهای شورشی در شهرها

کانون‌های شورش و قیام در شهرهای اصفهان، تهران، شهرکرد، کرمانشاه، ایلام، رفسنجان، شهرری، مشهد، شیراز، اقلیدفارس، اهواز، کرج، آبادان و جهرم با شعارنویسی کرونای اصلی را وجود خود ولایت خامنه‌ای دانسته و خواستار سرنگونی آن شدند.

اصفهان – کانون شورشی۳۱۵

نصب بنر بزرگ مسعود رجوی روی پل با شعار: ‌

مسعود رجوی: ویروس ولایت فقیه فرزندان ایران را پرپر می‌کند پاسخ در ارتش آزادیبخش است.

تهران – کانون شورشی۷۴۶

نصب بنر بزرگ مریم رجوی با شعار: مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی.

شهرکرد – کانون شورشی۷۸۹

آتش زدن کمیته غارت و چپاول امداد

کرمانشاه – کانون شورشی۲۱۰

آتش زدن تابلو بسیج ضدمردمی

تهران – کانون شورشی۱۶۲

آتش زدن بنر منحوس پاسدار سلیمانی

اصفهان

مسعود رجوی: فتوای خامنه‌ای در مورد کرونا و وجوب غسل و کفن کردن جان باختگان، ‌ضدانسانی و ضداسلامی و ضدمردمی است.

تهران

خامنه‌ای ویروس تویی آخوند منحوس تویی

ایلام

کرونای ولایت عامل قتل ملت

رفسنجان – کانون شورشی ۲۷۲

مریم رجوی: برای حفظ جان مردم اطلاعات خود را در اختیار رسانه‌ها مردم بگذارید

کرونای ولایت عامل قتل ملت

شهر ری

کرونای ولایت عامل قتل ملت

تهران

کرونای ولایت عامل قتل ملت

اصفهان

‌مسعود رجوی: ویروس ولایت فقیه فرزندان ایران را پرپر می‌کند پاسخ در ارتش آزادیبخش است

خامنه‌ای ویروس تویی آخوند منحوس تویی مرگ بر خامنه‌ای سلام بر رجوی

مریم رجوی: ‌پنهان‌کاری در امر ویروس کرونا توسط خامنه‌ای باعث شیوع بیماری و قتل‌عام مردم بی‌پناه شده است مرگ بر این ولایت

مشهد

خامنه‌ای ویروس تویی آخوند منحوس تویی / کرونای ولایت عامل قتل ملت

اصفهان

مریم رجوی: ‌پنهان‌کاری در امر ویروس کرونا توسط خامنه‌ای باعث شیوع بیماری و قتل‌عام مردم بی‌پناه شده است مرگ بر این ولایت

شیراز

کرونای ولایت عامل قتل ملت

اقلید فارس

خامنه‌ای ویروس تویی آخوند منحوس تویی/ کرونای ولایت عامل قتل ملت

اهواز

خامنه‌ای ویروس تویی آخوند منحوس تویی

تهران

کرونای ولایت عامل قتل ملت

کرج

خامنه‌ای ویروس تویی آخوند منحوس تویی

آبادان

خامنه‌ای ویروس تویی آخوند منحوس تویی

جهرم – کانون شورشی۶۰۰

مریم رجوی: مردم و مقاومت ایران عهد کرده‌اند که این رژیم را سرنگون کنند / مسعود رجوی: یقین کنید که خلق ما پیروز است

شیراز

مرگ بر دیکتاتور

کرمانشاه

شعار نویسی: مجاهد خلق- مرگ بر دیکتاتور ولایت فقیه خامنه‌ای جلاد

کرج

شعار نویسی: مرگ بر خامنه‌ای

آبادان

شعار نویسی: مرگ بر خامنه‌ای شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده

اصفهان

شعار نویسی: مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر دیکتاتور

ایلام

دیوارنویسی: مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی