فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای همایونشهر، کرج، سمنان، اصفهان و تهران- ۴اسفند۹۸

  • 1398/12/04

به آتش کشیدن عکس منحوس سلیمانی

به آتش کشیدن عکس منحوس سلیمانی

کانون‌های شورش و قیام در شهرهای همایونشهر اصفهان، کرج، سمنان، اصفهان و تهران با به آتش کشیدن بنرهای تبلیغاتی رژیم پا به گور و هم‌چنین به آتش کشیدن تصاویر منحوس پاسدار جنایتکار قاسم سلیمانی و از سوی دیگر با پخش تراکت و شعارنویسی برای مقاومت سازمان‌یافته مردم ایران آمادگی خود را برای فاز پایانی این رژیم قرون‌وسطایی اعلام کرده و با خون شهیدان قیام تجدید پیمان کردند.

همایونشهر – کانون شورشی ۵۲۸

بنر بزرگ نمایش انتخاباتی رژیم را به آتش کشیدند.

کرج – کانون شورشی ۴۷۲

رزمندگان این کانون بنر بزرگ حاوی عکس منحوس قاسم سلیمانی جنایتکار را به آتش کشیدند.

کرج – کانون شورشی ۴۵۲

بنر بزرگ حاوی عکس خمینی و خامنه‌ای را که بر پل عابر پیاده نصب شده بود را به آتش کشیدند.

سمنان – کانون شورشی ۲۵۴

بنر عکس قاسم سلیمانی قاتل مردم ایران و عراق و سوریه و… را به آتش کشیدند.

اصفهان – کانون شورشی ۶۳۲

شعارنویسی با عنوان: مرگ بر خامنه‌ای و درود بر رجوی