فعالیت کانونهای شورشی – انفجار بنیاد غارت و فساد و دجالیت آخوندی در تهران / به آتش کشیدن تصاویر قاسم سلیمانی و خامنه‌ای

 • 1398/11/30

انفجار بنیاد غارت و فساد آخوندی در تهران، دیوار نویسی و آتش زدن تصاویر قاسم سلیمانی

انفجار بنیاد غارت و فساد آخوندی در تهران، دیوار نویسی و آتش زدن تصاویر قاسم سلیمانی

کانونهای شورشی در فعالیتهای خود، بنیاد غارت و فساد و دجالیت آخوندی در تهران را منجر کردند. آنها همچنین تصاویر منحوس خامنه‌ای و قاسم سلیمانی را در شهرهای مختلف به آتش کشیده و علیه انتخابات نمایشی خامنه‌ای دیوار نویسی کردند.

انفجار بنیاد غارت و فساد و دجالیت آخوندی در تهران توسط کانون‌های شورشی۹۵۱

آتش زدن بنر قاسم سلیمانی -کانون شورشی ۵۲۸- ۳۰بهمن۹۸

ایرانشهر -به آتش کشیدن بنر قاسم سلیمانی -کانون شورشی ۴۱۶

کرج – آتش زدن بنر پاسدار سلیمانی- کانون شورشی ۳۰۰

شهرکرد – آتش زدن پوستر خامنه‌ای کانون شورشی ۳۲۱

اردل(چهارمحال بختیاری)- به آتش کشیدن بیلبرد وزارت بدنام اطلاعات-کانون شورشی ۸۸۲

کرمانشاه- به آتش کشیدن درب بسیج ضدمردمی -کانون شورشی ۸۱۱

تهران – به آتش کشیدن پوستر قاسم سلیمانی – کانون شورشی ۴۱۳

دیوارنویسی در شهرهای تهران، کرج، شهریار، شیراز، مشهد، نیشابور و کرمانشاه، رشت، لاهیجان، تنکابن، یزد، کاشان، رفسنجان، بوشهر، ارومیه و خرم‌آباد – علیه انتخابات نمایشی رژیم آخوندی

تهران – دیوارنویسی علیه انتخابات نمایشی رژیم آخوندی با شعار رأی من سرنگونی و مرگ بر خامنه‌ای

 • رای ما سرنگونی رژیم مرگ بر خامنه‌ای بهمن۹۸
 • رای من سرنگونی خشم ما رو به فزونی ۱۵۰۰شهید دارن میگن رأی ندین دست آخوندا خونیه رأی ما سرنگونیه بهمن۹۸
 • مرگ بر خامنه‌ای
 • مریم رجوی: تحریم انتخابات یک فریضه ملی است بهمن۹۸
 • لعنت بر خمینی دجال مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی رأی من سرنگونی بهمن۹۸
 • درود بر مجاهد مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر بهمن۹۸
 • دیوارنویسی با شعار: نه تاج و نه عمامه آخوند کارت تمامه بهمن۹۸

تهران، شهریار و کرج – دیوارنویسی علیه انتخابات نمایشی رژیم آخوندی

 • رای من سرنگونی بهمن۹۸
 • رای واقعی مردم مرگ بر اصل ولایت فقیه است مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی بهمن۹۸
 • مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی رأی من سرنگونی بهمن۹۸
 • لعنت بر اصل ولایت فقیه مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی رأی من سرنگونی بهمن۹۸
 • رای من سرنگونی مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی بهمن۹۸
 • رای من سرنگونی مرگ بر خامنه‌ای بهمن۹۸

شیراز، مشهد، نیشابور و کرمانشاه – دیوارنویسی علیه انتخابات نمایشی رژیم آخوندی

 • مرگ بر خامنه‌ای بهمن۹۸
 • مردم گدایی می‌کنند آقا خدایی می‌کند بهمن۹۸
 • رای من سرنگونی بهمن۹۸
 • رای ما سرنگونی درود بر رجوی مرگ بر خامنه‌ای بهمن۹۸

دیوارنویسی در شهرهای ایران علیه انتخابات نمایشی رژیم آخوندی-۳۰بهمن۹۸

 • درود بر رجوی بهمن۹۸
 • رای من سرنگونی بهمن۹۸
 • رای ما سرنگونی درود بر رجوی بهمن۹۸
 • درود بر رجوی رأی من سرنگونی مریم رجوی: تحریم انتخابات یک فریضه ملی است بهمن۹۸