عقده گشایی آخوند روحانی علیه مجاهدین و التماس برای مذاکره با آمریکا

  • 1398/11/21

آخوند روحانی

آخوند روحانی

رئیس‌جمهور ورشکسته ارتجاع در حرفهایش با سفرای کشورهای خارجی در ایران، در حالی‌که نظام ضدایرانی آخوندها را «ملت ما»! می‌نامید، در رابطه با تنگنای مرگبار رژیم به عقده گشایی علیه مجاهدین پرداخت و با خفت و ذلت خودش را بار دیگر به مذاکره آمریکا دعوت کرد.

آخوند روحانی گفت: ملت ما قربانی گروهک‌های تروریستی که امروز هم در پناه آمریکا هستند، قربانی تروریستهاست. آنچه که پیشنهاد ما است صلح در این منطقه هست باز هم پیشنهاد ما به همه دنیا گفتگو و مذاکره هست.

شاید در تاریخ چنین تحریمی کم‌سابقه باشد به این امید که این فشار حداکثری اول دولتمردان را به زانو درمی‌آورد.