دولت جوان و حزب‌اللهی، تقلا برای فرار از بن‌بست

  • 1398/11/21

پس از ناله‌های هراس‌آلود خامنه‌ای در وحشت از نفرت مردم و تلاش برای یک‌دست کردن مجلس، گماشتگان ولایت در منابر جمعه‌بازار ضمن تهاجم به روحانی صحبت از ضرورت یک دولت جوان و حزب‌اللهی کردند.

«یک دولت جوان و حزب‌اللهی، دولت جوان و حزب‌اللهی زیربناش در مجلس ایجاد میشه. و این مجلس هستش که دولت آینده ما رو در سال ۱۴۰۰ به‌عنوان یک دولت جوان و حزب‌اللهی رقم میزنه».(آخوند امیر حجتی فرد در جمعه‌بازار اژیه اصفهان ۱۸بهمن ۹۸)

«بو مجلس ال… تضمین کننده یک دولت جوان و حزب‌اللهی اول آینده د…».(آخوند آل هاشم در جمعه‌بازار تبریز ۱۸بهمن ۹۸)

عبارت «دولت جوان و حرب‌اللهی» اول‌بار در تاریخ اول خرداد ۹۸ توسط خامنه‌ای مطرح شد.

«اگر چنان‌چه انشاالله شما جوانان با این حرکتها پیش برید و زمینه‌ را برای روی کار آمدن دولت جوان حزب‌اللهی آماده کنید بنده معتقدم که بسیاری از این نگرانی‌های شما و غصه‌های شما پایان خواهد پذیرفت این غصه‌ها فقط مخصوص شما نیست».(خامنه‌ای در دیدار با دانشجویان بسیجی اول خرداد ۹۸)

اکنون رژیم در مرحله پایانی بار دیگر بر سر دوراهی انقباض و جراحی یا تسلیم و عقب‌نشینی در برابر بحرانهای موجود قرار گرفته است. این همان دوراهی خودکشی یا مرگ است که در هر صورت با شعله‌ور شدن آتشفشان قیام خاک و خاکستر خواهد شد.