تظاهرات واشنگتن – گرامی‌داشت عاشورای مجاهدین در ۱۹بهمن ۱۳۶۰ و سالگرد پیروزی انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران – گزارش تصویری

  • 1398/11/21