تظاهرات مقابل سفارت رژیم ایران در پایتخت نیجریه

  • 1398/11/21

تظاهرات در مقابل سفارت رژیم ایران در پایتخت نیجریه

تظاهرات در مقابل سفارت رژیم ایران در پایتخت نیجریه

شمار زیادی از مردم نیجریه امروز دوشنبه ۲۱بهمن۹۸در مقابل سفارت رژیم ایران در آبوجا پایتخت نیجریه تظاهرات کردند.

تظاهر کنندگان رژیم ایران را متهم به دخالت در امور داخلی نیجریه و کمک‌رسانی به اعضای گروه IMN یک سازمان مزدور و نیابتی رژیم ایران کردند که خواهان ایجاد بحران در این کشور است.

آنها خواهان اخراج فوری مقامات رژیم ایران و مزدورا نشان از خاک نیجریه شدند.