آلگماینر: رژیم ایران در نقطه‌یی فرو خواهد پاشید

  • 1398/11/21

قیام دیماه ۹۸

قیام دیماه ۹۸

آلگماینر چاپ آلمان یکشنبه ۲۰بهمن نوشت:‌ در ایران، واکنش به مرگ قاسم سلیمانی… مبین ضعف و درماندگی این رژیم است. کشته شدن قاسم سلیمانی، رعشه به اندام رژیم انداخت.

مایکل پریجنت عضو ارشد مؤسسه هادسون گفت: «کشتن سلیمانی موجب نشد که ایرانیان حول پرچم او گرد بیایند. این رژیم، خودش در نقطه‌ای فرو خواهد پاشید و این فروپاشی به‌خاطر اقدامات یا عدم اقدامات آمریکا تسریع یا کند نخواهد شد».

ژنرال جیمز جونز مشاور امنیت ملی دوران باراک اوباما گفت کشتن سلیمانی «تعییر دهنده بالقوه معادله» است. ناآرامی در ایران «دستگاه- را به سمت فروپاشی احتمالی رژیم» سوق داده است.