تهاجم به دفتر علم الهدی نماینده خامنه‌ای در مشهد توسط کانون شورشی ۹۲۰

  • 1398/11/17

تهاجم به دفتر علم الهدی امام جمعه مشهد و نماینده خامنه‌ای در مشهد

تهاجم به دفتر علم الهدی امام جمعه مشهد و نماینده خامنه‌ای در مشهد

تهاجم به دفتر امام جمعه و نماینده خامنه‌ای در مشهد خیابان امام رضا، پنجشنبه ۱۷بهمن ۹۸ توسط کانون شورشی ۹۲۰