فعالیت کانون‌های شورش و قیام در ایران- نصب تصاویر مسعود و مریم رجوی و آتش زدن عکسهای قاسم سلیمانی – ۱۳بهمن

  • 1398/11/13

فعالیت کانون های شورش و قیام در شهرها

فعالیت کانون های شورش و قیام در شهرها

کانون‌های شورش و قیام در شهرهای میهن اقدام به‌ نصب تصاویر مسعود و مریم رجوی کرده و هم‌چنین تصاویر منحوس قاسم سلیمانی جنایتکار را در همه جا به‌آتش کشیدند.

آنها بدینوسیله نشان دادند که به‌ این رژیم فریبکار اجازه نمی‌دهند که قاسم سلیمانی جنایتکار را که دستش به‌ خون جوانان ایران و عراق و سوریه و… آغشته است را طور دیگری تبلیغ نماید.

تهران – کانون شورشی ۱۲۰

نصب بنر مسعود و مریم رجوی در نازی آباد با شعار: مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر درود بر مجاهد/ بنر مریم رجوی: مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

شاهرود -کانون شورشی ۷۰۷

آکسیون ۷نفره کانون شورشی با عکس مسعود و مریم رجوی و با شعار: نه شاه میخوایم نه رهبر، مرگ بر ستمگر

اهواز-کانون شورشی ۲۳۳

آکسیون ۴نفره کانون شورشی با نقشه ایران و عکس مسعود و مریم رجوی / مسعود جان جانان می‌آریمش به‌ایران / نه بد میخوایم نه بدتر، نه شاه میخوایم نه رهبر، مرگ بر ستمگر

تهران – کانون شورشی ۲۳۳

آتش زدن بنر قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس جنایتکاران قرن

ایرانشهر–کانون شورشی ۶۱۶

آتش زدن بنر پاسدار جنایتکار قاسم سلیمانی

تبریز- کانون شورشی ۷۱۴

آتش زدن بنر پاسدار قاسم سلیمانی

بهبهان–کانون شورشی ۴۰۱

آتش زدن بنر پاسدار سلیمانی

شهرکرد – کانون شورشی ۱۳۳

آتش زدن پوستر پاسدار قاسم سلیمانی قاتل

کرج- کانون شورشی ۸۵۰

آتش زدن لاستیک و بستن خیابان محل تردد نیروهای سرکوبگر

کرج–کانون شورشی ۱۲۰

پاره کردن بنر پاسدار سلیمانی جنایتکار

تهران- کانون شورشی ۱۷

دیوارنویسی با شعارهای: مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی /مرگ بر خامنه‌ای قاتل و جلاد /مرگ بر خامنه‌ای خائن / بسیجی سپاهی تو خودت داعشی

خبرها