بیانیه انجمن حقوق‌بشر آپادار رومانی در همبستگی با قیام ایران

  • 1398/11/12

بیانیه انجمن حقوق بشر آپادار رومانی در همبستگی با قیام ایران

بیانیه انجمن حقوق بشر آپادار رومانی در همبستگی با قیام ایران

انجمن حقوق‌بشری آپادار APADAR (دفاع از حقوق تبعیدیان و پناهندگان) در رومانی طی بیانیه‌یی خطاب به‌کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل ‌متحدروز جمعه ۱۱ بهمن ۹۸ نوشت: در قیام سراسری نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۹۸)بیش از ۱۵۰۰نفر با شلیک مستقیم پاسداران به‌قتل رسیده‌اند. در میان کشته‌شدگان افراد ۱۳-۱۴ساله هم به‌چشم می‌خورد. بیش از ۴۰۰۰نفر مجروح شده‌اند و بیش از ۱۲۰۰۰نفر دستگیر شده‌اند. آمار واقعی بسا بیشتر است. پس از شلیک مستقیم سپاه پاسداران و دیگر نیروهای امنیتی رژیم ایران، به‌سمت تظاهرات مردم، مقام‌های این رژیم هر بار برای لاپوشانی واقعیتها تلاش کرده و اجساد قربانیان را نیز مخفی می‌کنند.

در ماه ژانویه ۲۰۲۰ (دیماه ۹۸) در جریان تظاهرات چهار روزه دانشجویان و مردم ایران در ۱۹استان سراسر کشور که در خیابان‌ها حقوق بشرشان را فریاد کردند. جوانان و زنان بیشتری دستگیر شده و به‌نقاط نامعلومی منتقل گردیدند. ما از موج قیام سراسری و اعتراضات مردم ایران برای دستیابی به‌حقوق پایه‌یی دموکراتیک و اقتصادی خودشان حمایت می‌کنیم. ما بر این باوریم که تا رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران بر سرکار است فقر و گرانی و بیکاری و سرکوب در ایران ادامه دارد و اعتراضات مردمی و خیزشهای جوانان ایران نیز ادامه خواهد داشت. ما آزادی کلیه زندانیان سیاسی، زنان، مردان، جوانان، دانشجویان، کارگران و معلمان را خواهانیم.

ما از سازمان ملل ‌متحد و عموم مراجع بین‌المللی می‌خواهیم تا سرکوب تظاهرات مردم ایران را قویاً محکوم کنند.

شورای امنیت ملل ‌متحد بایستی رژیم ایران و مقاماتش را مسئول جنایت علیه بشریت بشناسد.

سازمان ملل ‌متحد بایستی فوراً هیاتی را برای حقیقت یابی به‌منظور تحقیق در مورد میزان جنایتها علیه بشریت و نیز بازدید از دستگیر ‌شدگان به‌ایران اعزام کند.