اعتصاب کارگران پتروشیمی آپادانا در عسلویه و بازداشت ۶۰ شهروند دررشت

  • 1398/11/12

اعتصاب کارگران پتروشیمی آپادانا در عسلویه

اعتصاب کارگران پتروشیمی آپادانا در عسلویه

روز شنبه ۱۲بهمن ۹۸ کارگران پتروشیمی آپادانا در عسلویه که درصد بالایی از آنها را جوانان ایذه‌ای تشکیل می‌دهند، در اعتراض به‌ ۵ماه حقوق عقب افتاده‌شان دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

کارگران می‌گویند: وقتی ما روزانه بیش از ۱۲ساعت کار می‌کنیم و مجبوریم برای تأمین مخارج زندگی ماهها دور از خانواده در بدترین شرایط و با آلودگی ناشی از مواد شیمیایی و گوگرد‌هایی که به‌شدت در هوا پراکنده هستند در عسلویه به‌سر ببریم، نباید این ظلم مضاعف بر ما تحمیل شود. چرا ما باید چندین ماه از گرفتن حقوق خود محروم باشیم. خانواده کارگران در شرایط عدم پرداخت دستمزدشان چگونه باید زندگی کنند. برای پاسخ به‌ این ستم طبقاتی و بی‌عدالتی کارفرما و سرمایه داران، تنها راه‌کارگران اعتصاب و توقف کار می‌باشد.

حمله مأموران رژیم به‌یک مهمانی و بازداشت ۶۰شهروند

مأموران وحشی نیروی انتظامی و بسیجی روز شنبه۱۲بهمن هم‌چنین به‌ یک مهمانی خصوصی در یکی از روستاهای خشک‌بیجار از توابع رشت حمله کرده و ۶۰نفر را بازداشت کردند.