نمای روز- خامنه‌ای ناتوان در برابر بحرانها و ریزش نیروها

  • 1398/11/12

دیکتاتوری ولایت‌ فقیه درگیر بحرانهای مرگباری است که خامنه‌ای را به‌شدت تضعیف کرده است. تا جاییکه موضوع تشدید طلسم‌شکستگی ولی‌فقیه به‌تلویزیون آخوندی کشیده شده

اعتراف به‌مشکلات و نارسایی‌های ولایت فقیه در تلویزیون حکومتی بیان‌گر شکستن طلسم و شیشهٔ عمر نظامی‌ است که چهل سال تلاش کردند هیچ نقدی حول آن انجام نشود.

محمود صادقی در پاسخ به‌شورای نگهبان که او را به‌خاطر عدم التزام به‌ولایت فقیه رد صلاحیت کردند گفت: معتقد هستم هیچ مسئول و مقامی مصون از نقد و نظارت نیست. بر مبنای اعتقادم به‌ولایت فقیه معتقدم، ولایت فقیه ولایت اوصاف است نه ولایت شخص، ولایت مادام العمر نیست مادام الصفات است

وقتی پاسداری که ۴۰سال در خدمت ولایت فقیه بوده از نفی سلطنت فقیه می‌گوید می‌توان شرایط بسیاری از نزدیکان خامنه‌ای را که از ترس جا خالی کرده‌اند دریافت.