حمایت ژولین هیل نماینده پارلمان فدرال استرالیا از قیام مردم ایران

  • 1398/11/11

حمایت ژولین هیل نماینده پارلمان فدرال استرالیا از قیام مردم ایران

حمایت ژولین هیل نماینده پارلمان فدرال استرالیا از قیام مردم ایران

ژولین هیل، نماینده پارلمان فدرال استرالیا از حزب کارگر و معاون کمیته مشترک حسابداری و بازرسی پارلمان طی نامه‌یی به‌وزیر خارجه این کشور از قیام مردم ایران حمایت کرد و نوشت: به‌دنبال اعتراضات سراسری که در نوامبر ۲۰۱۹ آغاز شد، تاکنون هزاران ایرانی توسط رژیم وحشی ایران به‌قتل رسیده و زخمی شده‌اند. در جریان سرکوب معترضان دولت، ۱۲۰۰۰نفر بازداشت شده‌اند. اعتراضات در بیش از ۲۰۰شهر صورت گرفت و صدها هزار ایرانی خواستار خاتمه دادن به‌ حکومت دینی بودند. خون‌ریزی کنونی یکی از کشنده‌ترین در نوع خود در تاریخ چهار دهه این رژیم است.

سپاه پاسداران در ماهشهر حدود ۱۰۰تظاهر کننده غیرمسلح را که در یک نیزار پناه گرفته بودند، محاصره کرده و به‌قتل رسانده است. من از دولت استرالیا می‌خواهم برای متوقف کردن این خون‌ریزی توسط رژیم ایران تلاش کند.