فعالیت کانون‌های شورشی مجاهد خلق در شهرهای تهران، سمنان، مشهد، کرج، اهواز، بهبهان و رشت – ۶بهمن

  • 1398/11/07

فعالیت کانون های شورشی در شهرها

فعالیت کانون های شورشی در شهرها

کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین در شهرهای میهن با به‌آتش کشیدن تصاویر منحوس قاتل مردم ایران و عراق و سوریه و لبنان و… و هم‌چنین با نصب بنرهای مسعود رجوی به‌فعالیت‌های پرشور و قهرمانانه خود ادامه داده و سر بازایستادن ندارند. آنها عزم جزم کرده‌اند که با تمامی توش و توان خود و با همت بلند مردم ایران این رژیم سفیانی را به‌زیر کشیده و بر ویرانه‌های این نظام، ایران آزاد و آباد را بنا نهند.

تهران – کانون شورشی۴۰

شامگاه شنبه ۵بهمن، کانون شورشی۴۰قهرمان در تهران بنر بزرگ سرجلاد جنایتکار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی تروریستی قدس را در اتوبان نیایش در شمال پایتخت به‌آتش کشید. متعاقباً رژیم مجبور شد برای خاموش کردن بنر در حال سوختن از ماشین آتش‌نشانی استفاده کند.

تهران – کانون شورشی۲۶۰

نصب بنر مسعود رجوی در نیروی هوایی با شعار: در هر کجا که هستید به‌ وظایفی که برعهده‌ دارید قیام کنید

تهران – کانون شورشی۶۰۰

نصب بنر مسعود رجوی در خیابان منوچهری با شعار: ایران ار از چنگ آخوندها درمی‌آوریم مسعود رجوی

تهران – کانون شورشی۵۳۰

نصب بنر مسعود رجوی در خیابان دماوند با شعار: در هر کجا که هستید به‌ وظایفی که برعهده‌ دارید قیام کنید مسعود رجوی

تهران – کانون شورشی۹۲۱

نصب بنر مسعود رجوی در خیابان وثوق با شعار: ایران ار از چنگ آخوندها درمی‌آوریم مسعود رجوی بهمن۹۸

سمنان

دیوارنویسی با شعار: ‌: مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر بهمن۹۸

مشهد

شعارنویسی با شعار: ‌ درود بر مجاهد مریم رجوی

مشهد

شعارنویسی با شعار: ‌ درود بر رجوی

کرج

دیوارنویسی با شعار: ‌ درود بر رجوی / مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

اهواز

دیوارنویسی با شعار: ‌: مرگ بر خامنه‌ای / مرگ بر خامنه‌ای جلاد

بهبهان

دیوارنویسی با شعار: ‌: مرگ بر اصل ولایت فقیه / مرگ بر خامنه‌ای دیکتاتور/ به‌من نگو فتنه‌گر فتنه توی ستمگر / مرگ بر خامنه‌ای / مرگ بر اصل ولایت فقیه

رشت

دیوارنویسی با شعار: ‌ مرگ بر خامنه‌ای قاتل / مرگ بر خامنه‌ای درود برر جوی

خبرها