عباس عبدی: انتخابات در واقع یک تسویه‌حساب با قبلی هاست

  • 1398/11/08

عباس عبدی

عباس عبدی

عباس عبدی روز سه شنبه ۸ بهمن ماه در دعواهای باندی و با اشاره به‌ حذفهای گسترده قبل از نمایش انتخابات فرمایشی رژیم می‌گوید: به‌نظرم امکان تحقق شعار «نه اصلاح‌طلب، نه اصول‌گرا» وجود ندارد چرا که به‌ شکرانه اقدامات شورای نگهبان یک جریان، کاملاٌ از صحنه انتخابات حذف شده است بنابراین این‌که مردم قادر باشند این شعار را به‌ آزمون بگذارند عملاً منتفی شده است.

وی که با یکی از رسانه‌های حکومتی گفتگو می‌کرد در پاسخ به‌این سؤال که تحلیل و پیش‌بینی شما فکر می‌کنید گرایش‌ها هم‌چون انتخابات قبل به‌سمت یکی از دو جریان است یا عبور از جریانهای سیاسی را شاهد خواهیم بود؟ زیراب انتخابات را از اساس زد و گفت: من اصلاً فکر نمی‌کنم چیزی به‌نام انتخابات آن هم به‌معنای دقیق آن‌که در عرصه عمومی رقابت باشد، شکل بگیرد.

عبدی در ادامه افزود: با این شرایطی که در حال حاضر مشاهده می‌شود من بعید می‌دانم چنین فضایی شکل بگیرد حداقل در شهرهایی که شناخت نسبی به‌آنها دارم بعید می‌دانم چنینی فضایی اساساً شکل بگیرد؛ بنابراین وقتی چنین فضایی ایجاد نشود مردم چگونه می‌توانند رفتار انتخاباتی از خود نشان دهند؟!

خبرنگار از او می‌پرسد که آیا باز هم باید منتظر این باشیم که مردم ایران در دقیقه ۹۰تصمیم به‌ رای دادن بگیرند وباز هم باید شاهد شوک‌های لحظه آخری رأی دهندگان باشیم؟ سؤال را واقعی ندانست و گفت:

البته تا به‌حال نظر سنجی‌ها از دقیقه ۹۰بودن مردم حکایت نکرده است بلکه همواره رأی دهندگان نشان داده‌اند آیا می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند یا خیر؛ دلیل آن هم روشن است، انتخابات یک اتفاق نیست که لحظه آخر رخ بدهد بلکه یک جریان مستمری است که مردم نسبت به‌آن یک حسی دارند.

آنچه می‌توان گفت این است که با توجه به‌شرایط موجود اساساً رقابتی نمی‌تواند شکل بگیرد که مردم به‌این فکر کنند که رأی بدهند یا خیر؛ حداقل من در شرایط کنونی چنین برداشتی را از این وضعیت ندارم.

خبرنگار از عبدی می‌پرسد که نتیجه این وضعیت می‌تواند روی کار آمدن مجلسی از ناشناخته‌ها باشد؟ این ناشناخته‌ها ضرر هستند یا فایده برای مجلس بعد؟ وی با اشاره تلویحی به‌ جنگ‌وجدال باندی افزود: این برنامه‌یی که به‌نام انتخابات در حال رقم خوردن است در واقع یک نوع تسویه‌حساب با نیروهای قبلی است. در چنین شرایطی چندان برای‌ آنها اهمیت ندارد که افراد جدید چه کسانی هستند.